JUNE

Home|JUNE

About JUNE

This author has not yet filled in any details.
So far JUNE has created 12 blog entries.

เยาวชนคนเก่ง

เยาวชนคนเก่ง คนดีคนเก่ง สมาคมเพื่อนชุมชน "น้องเนส-ญาริณี จำภูศรี"

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ตอนที่ 1

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) คืออะไร เเละทำไมถึงมีความสำคัญกับเมืองอุตสาหกรรมที่เราอาศัยอยู่ ลองมาอ่านกันเลย

By |2020-01-08T04:19:43+00:00January 8th, 2020|แบ่งปันความรู้|0 Comments

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ