สุขภาพและสิ่งแวดล้อม2019-11-25T08:08:21+00:00

สมาคมเพื่อนชุมชน

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

“ก้าวสู่ปีที่ 9…ชวนเพื่อนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

จากปณิธานเดิม คือการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ให้ดียิ่งขึ้น สมาคมเพื่อนชุมชน ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนจังหวัดระยอง สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรมมเชิงนิเวศ ระดับ 3 (Eco Industrial Town) และเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Green City) ภายในปี 2562 ด้วยกลยุทธ์ SHE-WE Model หรือ ชีวี-มีสุข ในงาน

พร้อมส่งเสริมชุมชน วัด โรงเรียน ให้มี Eco ด้วย

รองเท้าจากขยะทะเล

By |November 23rd, 2019|Categories: สุขภาพและสิ่งแวดล้อม, แบ่งปันความรู้|

เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่ายินดีสำหรับวงการสิ่งแวดล้อมไทย เมื่อบริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตรองเท้าแตะช้างดาวที่อยู่คู่กับคนไทยมานานกว่า 60 ปี ได้ร่วมมือกับทะเลจร (Tlejourn) แบรนด์ Upcycling จากขยะทะเล

ไม่หลอดเนอะ

By |November 23rd, 2019|Categories: สุขภาพและสิ่งแวดล้อม, แบ่งปันความรู้|

เมื่อหันมองสถานการณ์ในบ้านเรา…การรณรงค์ให้เลิกใช้หลอดพลาสติกโดยสมัครใจเริ่มก่อตัวชัดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

โรคนอนเกิน

By |November 23rd, 2019|Categories: สุขภาพและสิ่งแวดล้อม, แบ่งปันความรู้|

ตื่นยาก ตื่นแล้วอยากนอนต่อ ง่วงนอนระหว่างวัน คุณอาจเป็น โรคนอนเกิน (Hypersomnia) หรือการหลับเกินพอดี ทำให้รู้สึกเฉื่อยชา ไร้ชีวิตชีวา แถมยังทำให้อ้วนง่ายอีกด้วย

มลพิษทางน้ำ

By |November 23rd, 2019|Categories: สุขภาพและสิ่งแวดล้อม, แบ่งปันความรู้|

ปัจจุบัน มลพิษทางน้ำเป็นปัญหามาก และหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสีย มาจากสิ่งที่เราไม่ได้นึกถึงเท่าไหร่ คือ น้ำทิ้งจากการซักผ้า

Load More Posts

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ