JUNE

Home|JUNE

About JUNE

This author has not yet filled in any details.
So far JUNE has created 23 blog entries.

ห่างกันสักพัก

เรามา ห่ า ง กันสักพักนะครับช่วงนี้

ยกเลิกกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่่เพื่อนชุมชน ประกาศยกเลิกกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาด

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดรับสมัคร ทุนปริญญาตรี 2563

ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓

By |2020-03-18T02:38:35+00:00March 18th, 2020|การศึกษา|0 Comments

Green City

เมืองสีเขียว หรือ Green City สร้างได้ด้วยมือเรา!

6 วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดให้ห่างไกล COVID-19

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แนะ 6 วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดให้ห่างไกลโควิด-19 (Covid-19) และโรคทางเดินหายใจจากไวรัสต่าง ๆ

5 มาตราการป้องกันฝุ่นละออง

ฝุ่นควันหรือฝุ่นขนาดเล็ก ที่เกิดจากการเผาไหม้จะส่งผลกระทบ ทำให้มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ สำหรับการดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงหมอกควัน ให้ยึดหลัก 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด” ดังนี้..

โครงการสมาคมเพือนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 5/2563

27 ก.พ.63 เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาศัยกภาพครูแนะแนวปีที่ 4”

โครงการสมาคมเพือนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 5/2563

25 ก.พ.63 สมาคมเพื่อนชุมชนได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ในโครงการสมาคมเพือนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 5/2563

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ