แบ่งปันความรู้2019-11-25T09:33:36+00:00

สมาคมเพื่อนชุมชน

แบ่งปันความรู้

การแบ่งปันเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเราจึงควรแบ่งปันความรู้ให้กันและกัน

ห่างกันสักพัก

By |March 28th, 2020|Categories: บ้านเราน่าอยู่, สุขภาพและสิ่งแวดล้อม, แบ่งปันความรู้|Tags: , |

เรามา ห่ า ง กันสักพักนะครับช่วงนี้

ยกเลิกกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน

By |March 24th, 2020|Categories: บ้านเราน่าอยู่, สุขภาพและสิ่งแวดล้อม, แบ่งปันความรู้|Tags: , |

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่่เพื่อนชุมชน ประกาศยกเลิกกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาด

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

By |March 20th, 2020|Categories: บ้านเราน่าอยู่, สุขภาพและสิ่งแวดล้อม, แบ่งปันความรู้|Tags: , |

20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

Green City

By |March 14th, 2020|Categories: บ้านเราน่าอยู่, สุขภาพและสิ่งแวดล้อม, แบ่งปันความรู้|Tags: , |

เมืองสีเขียว หรือ Green City สร้างได้ด้วยมือเรา!

6 วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดให้ห่างไกล COVID-19

By |March 10th, 2020|Categories: บ้านเราน่าอยู่, สุขภาพและสิ่งแวดล้อม, แบ่งปันความรู้|Tags: , |

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แนะ 6 วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดให้ห่างไกลโควิด-19 (Covid-19) และโรคทางเดินหายใจจากไวรัสต่าง ๆ

5 มาตราการป้องกันฝุ่นละออง

By |March 4th, 2020|Categories: บ้านเราน่าอยู่, สุขภาพและสิ่งแวดล้อม, แบ่งปันความรู้|Tags: , |

ฝุ่นควันหรือฝุ่นขนาดเล็ก ที่เกิดจากการเผาไหม้จะส่งผลกระทบ ทำให้มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ สำหรับการดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงหมอกควัน ให้ยึดหลัก 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด” ดังนี้..

ขยะจัดการได้ด้วยมือเรา

By |February 22nd, 2020|Categories: การศึกษา, บ้านเราน่าอยู่, แบ่งปันความรู้|Tags: , |

ขยะจัดการได้ด้วยมือเรา เเต่ก่อนอื่นต้องศึกษาก่อนว่าเเต่ละประเภทมีอะไรบ้าง เเละควรทิ้งถังแบบไหนกันนะ

การพัฒนา 5 ระดับ

By |February 18th, 2020|Categories: การศึกษา, บ้านเราน่าอยู่, แบ่งปันความรู้|Tags: , |

การพัฒนา 5 ระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

มาบอกรัก(ษ์)ธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม

By |February 14th, 2020|Categories: บ้านเราน่าอยู่, แบ่งปันความรู้|Tags: , |

เทศกาลแห่งความรักปีนี้ อย่าลืมชวนคนที่รักมาร่วมบอกรัก(ษ์)ธรรมชาติ เเละสิ่งเเวดล้อมด้วยกันนะคะ

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ